cropped-tlo_templat.png

O muzeum

Nic bardziej nie przywiązuje do miasta, jak znajomość jego historii

To parafraza słów Juliana Ursyna Niemcewicza, które znalazły się w wydanych w 1816 roku „Śpiewach historycznych”. Poeta dowodził w nich, jak bogata i fascynująca jest polska historia. Udowadniał, jak znajomość historii przodków przybliża do nich. Pokazał, że historia może, a nawet powinna być drogowskazem działań.

Kierując się podobną myślą, wspólnie z Wojciechem Petriczkiem i przy wsparciu Rafała Kociędy, stworzyłem w 2005 roku, w roku 700 rocznicy lokacji miasta, Internetowe Muzeum Ziemi Iławskiej. Było to miejsce, które gromadziło wybrane pamiątki z dawnej Iławy. Miał to być pierwszy krok do podjęcia szerokiej dyskusji nad utworzeniem w Iławie muzeum regionalnego.

Rok później poznałem Agnieszkę Zielińską, archeologa i pasjonatkę historii, z którą powołaliśmy do życia Grupę Inicjującą Projekt Powołania Muzeum Regionalnego. W ciągu kolejnych lat, głównie dzięki zaangażowaniu grupy oraz dra Wiesława Skrobota, władz Iławy i pasjonatów historii, udało się znaleźć siedzibę dla muzeum, przeprowadzić badania archeologiczne i architektoniczne, a przede wszystkim opracować koncepcję funkcjonowania i przygotować projekt budowy muzeum. Przede wszystkim jednak udało się zebrać eksponaty, które gromadzono w specjalnym depozycie w Muzeum Warmii i Mazur. Zgodnie z koncepcją, którą zaakceptowali Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, iławskie muzeum miało powstać w sąsiedztwie XIV-wiecznego kościoła gotyckiego, w samym centrum średniowiecznej Iławy.

Budowę muzeum uzależniano od początku od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Taka możliwość nie pojawiła się, niestety, do dnia dzisiejszego – lub inaczej: takie możliwości były, ale z różnych względów z nich nie korzystano.

Z tego powodu Iława, choć liczy już sobie 710 lat, nie ma wciąż miejsca, które pielęgnowałoby jej historię i wokół którego skupiałyby się różnego rodzaju inicjatywy i grupy pasjonatów, głównie rekonstruktorów, naukowców, kolekcjonerów i poszukiwaczy skarbów. Bo tu od początku nie chodziło jedynie o ściany muzeum, ale o budowanie świadomości opartej na wiedzy o historii miasta.

Dlatego – 10 lat później – przyszła pora na reaktywację muzeum internetowego. Jego zbiory liczą w chwili obecnej ponad 100 eksponatów, dziesiątki zdjęć, ilustracji i artykułów. Internetowe Muzeum Iławy to też wspomnienia ludzi, którzy Iławę tworzyli, którzy walczyli o zachowanie jej tożsamości i którzy zabiegali o jej rozwój.

Dziękuję wszystkim osobom, które udzieliły mi pomocy na każdym etapie prac nad Internetowym Muzeum Iławy.

Michał Młotek

Internetowe Muzeum Iławy dedykuję moim dziadkom,
którzy tworzyli Iławę po 1945 roku:
Walerii Kazimierze Fajkowskiej i Jerzemu Fajkowskiemu
Przewodniczącemu Miejskiej Rady Narodowej w latach 1954-1956,
zasłużonemu kolejarzowi i współtwórcy iławskiej „Solidarności”,
a także
Heronimowi Baczewskiemu, byłemu naczelnikowi Iławy
i honorowemu Prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Iławskiej,
oraz Witoldowi Gnieciakowi i Manfredowi Bernertowi – wielkiemu miłośnikowi Iławy.

Dodaj komentarz