strona 1

Kronika Liceum Ogólnokształcącego z 1965 roku

W 1965 roku powiat iławski zamieszkiwało 59 tysięcy osób, w tym 29 tysięcy mężczyzn i 30 tysięcy kobiet. Na 8 mieszkańców przypadał jeden radioodbiornik, telewizorów w całym powiecie było 1723, a aparatów telefonicznych 1120. W tamtym czasie powiat należał do dobrze zmotoryzowanych – ogółem zarejestrowanych było aż 215 samochodów osobowych i 3617 motocykli. Dane te znalazły się w kronice Liceum Ogólnokształcącego, wydanej z okazji XX-lecia Iławy przez szkolne koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Dodaj komentarz