siekierka

Siekierka z epoki brązu

Siekierka typu Czubin z grupy tzw. siekierek północnoniemieckich z środkowej epoki brązu (1300-1100 p.n.e.) znaleziona pod Iławą. 20 znany egzemplarz z terenu Polski.

Odkrycie Iławskiej Grupy Poszukiwawczej zgłoszone zostało do delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie i przekazane do Muzeum w Ostródzie. Obecnie można ją oglądać na wystawie wśród innych zabytków z epoki brązu i epoki żelaza.

Dodaj komentarz