„Gazeta Toruńska”, 1902.10.05

Koszta wodociągów miejskich wynosić będą 600 000 mk. Magistrat polecił przeprowadzenie kanalizacji i wodociągów firmie berlińskiej Sinmeker.

Dodaj komentarz