26732719_1606497282778397_1300395966_o

Późnośredniowieczny topór bojowy

Późnośredniowieczny topór bojowy, datowany na XIV-XV wiek, odkryty niedaleko Iławy w 2017 roku przez Iławską Grupę Poszukiwawczą. Topór znajduje się w Muzeum w Ostródzie.

Topór, zgodnie z typologią Głoska, zakwalifikowany został do typu VIIIA.

Moment odkrycia topora został zarejestrowany kamerą.

fot. Muzeum w Ostródzie

Dodaj komentarz